«Пяршак» становіцца сайтам пра музыку

  • ЧЫТАЦЬ ПА-БЕЛАРУСКУBEL
  • ЧИТАТЬ ПО-РУССКИRUS

Мы перазапусцілі «Пяршак»! Зараз гэта сайт пра музыку са сваёй навіновай стужкай, рэгулярнымі публікацыямі, міксамі і, вядома, новымі рэлізамі. Падрабязна расказваем, як цяпер будзе арганізаваны «Пяршак» і навошта мы яго робім.

 

Што наогул змянілася?

Многае. Даўным-даўно «Пяршак» быў задуманы як платформа, на якой будуць выдавацца музыка, кніжкі, а таксама рознага роду сучаснае мастацтва. Таму для апісання «Першака» ва ўжытак было ўведзена слова «мультылэйбл». Пазней мы пакінулі толькі два кірункі – прэзентацыі альбомаў і EP, а таксама нашае электроннае выдавецтва.

Зараз мы вынеслі ўсе кнігі, выдадзеныя за апошнія сем гадоў, у асобную рубрыку 34 Books: яны захоўваюцца там беражліва і з любоўю.

Такім чынам, «Пяршак» застаецца выключна музычнай пляцоўкай. Але, акрамя новых і архіўных рэлізаў, мы цяпер будзем шмат распавядаць пра музыку ў розных фарматах. Наша задача – дапамагчы табе (і сабе) адсунуць падалей музычны гарызонт.

 

З чаго будзе складацца новы «Пяршак»?

 

 Рэлізы 

Як і раней, мы будзем працягваць выдаваць новую музыку. Прынцыпы з'яўлення рэлізаў на «Першаку» застаюцца тымі ж: жорсткі адбор, татальная густаўшчына, высокая верагоднасць трапляння ў цэль. Статыстыка мінулых гадоў паказвае, што мы далі зялёнае святло прыкладна 20% рэлізам, якія шчодра сыпаліся ў нашы паштовыя скрыні. Для наведнікаў сайта кантэнт па-ранейшаму застанецца бясплатным.

 Навіны 

Усё тое, што адбываецца ў бурным свеце музыкі. Як у Беларусі, так і за яе межамі. Нам цікава пазнаваць новае. Спадзяемся, табе таксама.

 Артыкулы 

Мы хочам стварыць на новым «Першаку» якасны мікс забаўляльнага і навучальнага. Нам важна, каб публікацыі «Першаку» былі карысныя не толькі слухачам, але і тым, хто музыку стварае. У гэтым – наша адрозненне ад іншых фарматных музычных рэсурсаў.

 Міксы 

Заўсёды прыемна, калі хтосьці з добрым густам за цябе падабраў плэйліст, ці не так?

 Афіша 

Элегантная падборка лепшых падзей горада. Дынамічны варыянт шукай у тэлеграм-канале  Minsk Not Dead .

 

 

 

Оўкей, раней «Пяршак» вы называлі мультылэйблам. Як ён будзе пазіцыянавацца цяпер?

Вельмі проста. «Пяршак» – беларускі сайт пра музыку. Не «сайт пра беларускую музыку», звярні ўвагу. А «беларускі сайт пра музыку». Мы не хочам зацыклівацца ні на мове выканання, ні на пэўным стылі, ні на нацыянальнай прыналежнасці артыстаў. Музыка – адна з нямногіх рэчаў, якія не маюць межаў. А мы любім тое, што не заўважае межы.

 


Пры гэтым «Пяршак» застаецца часткай 34mag?

Так. Галоўная старонка «Першака» будзе размешчаная па адрасе 34mag.net/piarshak. Усе рэлізы і большасць матэрыялаў будуць таксама дублявацца на галоўнай старонцы 34mag.

Аднак фактычна «Пяршак» становіцца асобным рэсурсам унутры 34mag – са сваёй логікай, структурай, дызайнам і нават асобнай камандай (ну, амаль).

 


На якой мове будуць выходзіць матэрыялы?

Рэлізы будуць прадстаўлены на беларускай і англійскай мовах (пераключалка моў цяпер ёсць унутры адной старонкі). Навіны і асноўныя матэрыялы будуць выходзіць на рускай і/ці беларускай. Найбольш важныя публікацыі мы будзем перакладаць на англійскую.

 


Я прадстаўляю брэнд, які топіць за музыку і падтрымлівае развіццё альтэрнатыўнай сцэны. Ці можам мы пасупрацоўнічаць?

Вядома. Пішы на 34editors@gmail.com.

 


Дзе сачыць за абнаўленнямі «Першаку»?

Мы завялі  тэлеграм-канал , у якім будзем трансляваць усе апошнія навіны, матэрыялы і рэлізы. Таксама спасылкі на ўсе абнаўленні будуць з'яўляцца ў сацсетках 34mag. Напрыклад, у  VK.

 


Навошта вы ўвогуле гэта зрабілі?

1) Нам здаецца, што ў Беларусі няма медыя пра музыку, якое б выразна сачыла за тым, што адбываецца ў індустрыі ў цэлым, а не падсвятляла цьмяным ліхтарыкам толькі адну з яе складнікаў.

2) Развіццё музычнай сцэны Беларусі немагчымае без удзелу медыя. Мы хочам даць голас незалежнай сцэне і падтрымаць таленавіты маладняк.

3) Мы любім музыку.

 

Мы перезапустили «Пяршак»! Теперь это сайт о музыке со своей новостной лентой, регулярными публикациями, миксами и, конечно же, новыми релизами. Подробно рассказываем, как теперь будет устроен «Пяршак» и зачем мы его делаем.

 

Что вообще изменилось?

Многое. Давным-давно «Пяршак» был задуман как платформа, на которой будут издаваться музыка, книжки, а также разного рода современное искусство. Поэтому для описания «Першака» в обиход было введено слово «мультилейбл». Позже мы оставили только два направления – презентации альбомов и EP, а также наше электронное издательство.

Сейчас мы вынесли все книги, изданные за последние семь лет, в отдельную рубрику 34 Books: они хранятся там бережно и с любовью.

Таким образом, «Пяршак» остается исключительно музыкальной площадкой. Но, кроме новых и архивных релизов, мы теперь будем много рассказывать о музыке в разных форматах. Наша задача – помочь тебе (и себе) отодвинуть подальше музыкальный горизонт.

 

Из чего будет состоять новый «Пяршак»?

 

 Релизы 

Как и раньше, мы будем продолжать издавать новую музыку. Принципы появления релизов на «Першаке» остаются теми же: жесткий отбор, тотальная вкусовщина, высокая вероятность попадания в цель. Статистика прошлых лет показывает, что мы дали зеленый свет примерно 20% релизов, которые щедро сыпались в наши почтовые ящики. Для посетителя сайта контент по-прежнему останется бесплатным.

 Новости 

Все то, что происходит в бурном мире музыке. Как в Беларуси, так и за ее пределами. Нам интересно узнавать новое. Надеемся, что и тебе.

 Статьи 

Мы хотим создать на новом «Першаке» грамотный микс развлекательного и обучающего. Нам важно, чтобы публикации «Першака» были полезны не только слушателям, но и тем, кто музыку создает. В этом – наше отличие от других форматных музыкальных ресурсов.

 Миксы 

Всегда приятно, когда кто-то с хорошим вкусом за тебя подобрал плейлист, не правда ли?

 Афиша 

Элегантная подборка лучших событий города. Динамичный вариант ищи в телеграм-канале  Minsk Not Dead .

 

 

Оукей, раньше «Пяршак» вы называли мультилейблом. Как он будет позиционироваться сейчас?

Очень просто. «Пяршак» – беларусский сайт о музыке. Не «сайт о беларусской музыке», обрати внимание. А «беларусский сайт о музыке». Мы не хотим зацикливаться ни на языке исполнения, ни на определенном стиле, ни на национальной принадлежности артистов. Музыка – одна из немногих вещей, не имеющих границ. А мы любим то, что не замечает границы.

 


При этом «Пяршак» остается частью 34mag?

Все верно. Главная страница «Першака» будет размешена по адресу 34mag.net/piarshak. Все релизы и большинство материалов будут также дублироваться на главной странице 34mag.

Однако фактически «Пяршак» становится отдельным ресурсом внутри 34mag – со своей логикой, структурой, дизайном и даже отдельной командой (ну, почти).

 


На каком языке будут выходить материалы?

Релизы будут представлены на беларусском и английском языках (переключалка языков теперь есть внутри одной страницы). Новости и основные материалы будут выходить на русском и/или беларусском. Наиболее важные публикации мы будем переводить на английский.

 


Я представляю бренд, который топит за музыку и поддерживает развитие альтернативной сцены. Можем ли мы посотрудничать?

Конечно. Пиши на 34editors@gmail.com.

 


Где следить за обновлениями «Першака»?

Мы завели  телеграм-канал , в котором будем транслировать все свежие новости, материалы и релизы. Также ссылки на все обновления будут появляться в соцсетях 34mag. Например, в  VK .

 


Зачем вы вообще это сделали?

1) Нам кажется, что в Беларуси нет медиа о музыке, которое бы внятно следило за происходящим в индустрии в целом, а не подсвечивало тусклым фонариком только одну из ее составляющих.

2) Развитие музыкальной сцены Беларуси невозможно без участия медиа. Мы хотим дать голос независимой сцене и поддержать талантливый молодняк.

3) Мы любим музыку.

 

 

Главные музыкальные новости начала января

Главные музыкальные новости начала января

Новые клипы Бакея и Jay-Z, скандал со Spotify и рыцарь Ринго Старр – что мы пропустили в первую неделю нового года.

Как записать трек с Awlnight

Как записать трек с Awlnight

Пошагово рассказываем, как беларусский кассетный битмейкер делает хип-хоп эдиты из буги и фанка 80-х.

Навагоднія міксы 2018

Навагоднія міксы 2018

Неўміручая штогадовая рубрыка 34mag зноў on air!

Музыкальные итоги 2017 года в Беларуси

Музыкальные итоги 2017 года в Беларуси

Вездесущий рэп с его баттлами, новые герои на сцене, популярность стриминга и другие музыкальные засечки 2017-го.

Как записаться в студии?

Как записаться в студии?

15 советов новичкам от звукорежиссеров.

 Оксимирон и другие герои

Оксимирон и другие герои

Главред 34mag Антон Кашликов сходил на концерт Оксимирона в Минске и не удержался от очевидных сравнений.

Як абраць вінілавы прайгравальнік?

Як абраць вінілавы прайгравальнік?

Што такое танарм і гуказдымальнік, на што трэба звярнуць увагу, калі купляеш прайгравальнік, і чым адрозніваюцца мадэлі за $150 і $8000.

Гульня ў класіку: інтэрв’ю з Марыяй Калеснікавай

Гульня ў класіку: інтэрв’ю з Марыяй Калеснікавай

Як працуе сучасны авангард і дзе знайсці грошы на оперу – гутарым з арганізатаркай лекцый пра музычную класіку Марыяй Калеснікавай.

Новогодний плейлист молодых музыкантов

Новогодний плейлист молодых музыкантов

Dlina Volny, Weed & Dolphins, Deech и еще семь беларусских музыкантов делятся своими новогодними треками.